Cwcis

Cwcis yw ffeiliau bach a arbedir ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud i'r gwasanaeth hwn weithio a chasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio'n gwasanaeth.

Cwcis hanfodol

Mae cwcis hanfodol yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel tra'ch bod yn defnyddio'r gwasanaeth hwn. Nid oes angen inni ofyn caniatâd i'w defnyddio.

Enw Pwrpas Dod i ben
TSxxxxxxxx Gallwch weld un neu ragor o'r rhain. Mae'r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer mesurau diogelwch. Ar ddiwedd y sesiwn
_driving_licence_external_ui_session Mae'n helpu i adnabod a chofio eich cynnydd trwy drafodiad neu wasanaeth. Ar ddiwedd y sesiwn
cookies_policy Mae'n arbed eich gosodiadau cydsynio i gwcis 1 flwyddyn
cookies_preferences_set Mae'n rhoi gwybod inni eich bod wedi arbed eich gosodiadau cydsynio i gwcis 1 flwyddyn

Cwcis dadansoddi (dewisol)

Gyda'ch caniatâd, rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data am sut rydych yn defnyddio ein gwasanaeth cyfrif Trwydded yrru dros dro gyntaf. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwasanaethau.

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth am:

  • sut rydych wedi cyrraedd ein gwasanaeth cyfrif Trwydded yrru dros dro gyntaf
  • y tudalennau rydych yn ymweld â nhw ar ein gwasanaeth cyfrif Trwydded yrru dros dro gyntaf a pha mor hir rydych yn treulio arnynt
  • unrhyw wallau rydych yn eu gweld wrth ddefnyddio ein gwasanaeth cyfrif Trwydded yrru dros dro gyntaf
Enw Pwrpas Dod i ben
_gat Mae'r rhain yn helpu i reoleiddio ceisiadau. 1 munud
_ga Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen. 2 flynedd
_gid Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen. 1 diwrnod
Noder

I unrhyw un sy'n defnyddio'r porwr Safari, gellir gosod cwcis am gyfnod diofyn o 7 diwrnod yn unig.

Rydym hefyd yn defnyddio Instana, i'n galluogi i ddilyn trywydd unrhyw wallau gwefan a ellir digwydd. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau gwasanaeth o ansawdd.

Mae Instana yn gosod y cwcis canlynol:

Enw Pwrpas Dod i ben
in_token Tocyn cwsmer unigryw i olrhain defnydd ar draws y gwasanaeth. 7 diwrnod
in-session Defnyddir ar gyfer olrhain sesiwn er mwyn ennill mewnwelediadau i weithgaredd defnyddwyr terfynol ar draws llwythi tudalennau. Ar ddiwedd sesiwn

Ydych chi am dderbyn cwcis dadansoddi?